.

.
 

Trainingen voertuigbeheersing


Uw auto onder alle omstandigheden onder controle hebben is een moeilijke opgave, met name in een noodsituatie. In een dergelijke situatie zou u eigenlijk Snel; Correct en intuïtief moeten handelen. Helaas reageren niet getrainde mensen in een noodsituatie vaak precies verkeerd. In onze verhoogde rijvaardigheidstrainingen leert u hoe u wel moet handelen.
Wij doen dit in de volgorde: Bewustwording, Kennis en vaardigheden.
Onze trainers hebben altijd aandacht voor u als individuele cursist, zodat u het optimale rendement uit uw training haalt.

De verhoogde rijvaardigheidstrainingen verzorgen wij op het terrein van Rijvaardigheidscentrum Lelystad en het circuit van de Politieacademie te Lelystad.

Wij verzorgen deze trainingen in drie niveaus:


Voertuigbeheersing basis

In deze training leert u hoe uw auto reageert. Gestart wordt met een deel theorie, waarin bewust wording wordt gerealiseerd; Daarna wordt op verschillende banen zaken als onderstuur, overstuur, remweg en stopafstand in de praktijk geoefend. eerst leert u het onderdeel herkennen, daarna wordt dit geoefend in een mogelijke praktijk situatie.
De gebruikte snelheden zijn relatief laag, zodat u tijd heeft om de stof tot u te nemen.

Voertuigbeheersing gevorderden

In de gevorderden training worden de basisbeginselen verder uitgebreid: De oefeningen worden moeilijker en er wordt gewerkt met hogere snelheden. Een belangrijk aspect van deze training is het volgende: Daar waar u in de basistraining weet waar van u verwacht wordt om te handelen is dit in de gevorderden training niet het geval. Hier gaat u de oefening in en wordt van u verwacht dat u een situatie herkent en hier handelt zoals moet. Natuurlijk bouwen wij ook deze training op zodat u tijd heeft om te wennen.

Voertuigbeheersing expert

Een optimale voertuigbeheersing leert u wanneer u op een circuit rijdt. Er wordt gestart met "warmdraaien" door het kort herhalen van de oefeningen die u in de gevorderden training heeft gedaan. Daarna wordt er gereden op het circuit waar zaken aan bod komen als: Het "lezen" van bochten; Het rijden van de "Ideale lijn"; Het correct toepassen van stuurtechnieken; het toepassen van acceleratiepunten en rempunten, enz.