..
14 nieuwe verkeersborden
Op 1 juli 2017 zijn er 14 nieuwe verkeersborden bijgekomen.Betekenis nieuwe verkeersborden:
F11: Verplicht gebruik passeerstrook. Rijstrook om ingehaald te kunnen worden, uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
F12: Einde verplicht gebruik van de passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/u.
F13: Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van lijnbussen.
F14: Einde busbaan of bus strook.
F15: Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van trams.
F16: Einde trambaan of tramstrook.
F17: Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams.
F18: Einde busbaan of trambaan of bus strook of tramstrook.
F19: Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's en lijnbussen.
F20: Einde verplichte rijbaan of rijstrook voor vrachtauto's en lijnbussen.
F21: Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend bestemd voor vrachtauto's.
F22: Einde verplichte rijstrook of rijbaan voor vrachtauto's.
L20: Uitwijkplaats rechts van de weg.
L21: Uitwijkplaats links van de weg.