..
De CCV-certificering blijft zoals het is!!

De CCV-certificering wordt branche breed gedragen en is dé standaard voor de directiechauffeursopleidingen.
De examinering zal met ingang van 1 januari 2020 een andere vorm krijgen. De CCV heeft door de enorme vraag naar wettelijk vereiste examens onvoldoende capaciteit om de CCV D1- en D2-examens te blijven afnemen en werkt samen met de erkende opleiders aan een oplossing waarbij de onafhankelijke examinering en de waarde van de CCV-certificaten in stand en gegarandeerd zullen blijven.

Momenteel is één opleider (Bruseco) druk doende de markt te bestoken en de indruk te wekken dat de CCV certificering ophoudt te bestaan. Het moge duidelijk zijn dat deze partij dit uitsluitend doet om zichzelf hiermee te bevoordelen. De onderstaande opleiders trekken samen op met de CCV om de CCV-certificering toekomstbestendig te houden en hebben de CCV verzocht maatregelen te nemen tegen deze opleider.

• Secu Drive Training B.V.
• PVO VESEC
• Fufolia
• Cotrae Traffic & Automotive education
• Driving Company B.V.
• Cortex B.V.
• PDS Professional Driving Solutions B.V.


14 nieuwe verkeersborden
Op 1 juli 2017 zijn er 14 nieuwe verkeersborden bijgekomen.Betekenis nieuwe verkeersborden:
F11: Verplicht gebruik passeerstrook. Rijstrook om ingehaald te kunnen worden, uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
F12: Einde verplicht gebruik van de passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/u.
F13: Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van lijnbussen.
F14: Einde busbaan of bus strook.
F15: Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van trams.
F16: Einde trambaan of tramstrook.
F17: Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams.
F18: Einde busbaan of trambaan of bus strook of tramstrook.
F19: Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's en lijnbussen.
F20: Einde verplichte rijbaan of rijstrook voor vrachtauto's en lijnbussen.
F21: Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend bestemd voor vrachtauto's.
F22: Einde verplichte rijstrook of rijbaan voor vrachtauto's.
L20: Uitwijkplaats rechts van de weg.
L21: Uitwijkplaats links van de weg.